Hành trình làm mẹ
Danh mục sản phẩm

Mã sản phẩm: TR-BTRUC1326

Kích thước: 13x26cm

Ý nghĩa: Bức tranh “trúc báo bình an” dát vàng của V&T Gold hàm nghĩa về sự trường thọ, sức sống mãnh liệt và sự bình an trong cuộc sống. Cây trúc bình yên trước bão tố của cuộc đời. Thân mình rỗng ruột như tâm hồn trong sáng, an nhiên, tự tại. Dẫu sóng gió thì trong tâm hồn mỗi  người luôn bình, tĩnh tâm.